Personal Docente

Nombre : 

Shi Xiao Miao Yuan / 石妙媛 (Tina)

Cargo: 
Coordinadora Académica
Nombre : 

Gong Fangliang / 公方梁 (Michael)

Cargo: 
Profesor 2018-2020
Nombre : 

Chen Huangchao / 陈黄超 (Checkie)

Función: 
Profesor 2018-2020
Nombre : 

Wong Lau Hang On / 黄幸安 (Rosita)

Cargo: 
Profesora Local
Nombre : 

Huang Xing Xiang / 黄幸祥 (Jenny)

Cargo: 
Profesora Local
Nombre : 

Yuan Chiang Jiménez/ 姜元玺

Función: 
Profesor Local
Nombre : 

Ni Jieman / 倪洁漫 (Jennifer)

Función: 
Profesora Voluntaria de Hanban 2019
Nombre : 

Tan Wen / 谭文 (Wen)

Función: 
Profesora Voluntaria de Hanban 2019
Nombre : 

Zhu Yan Jiang / 朱燕江 (Estela)

Función: 
Profesora Voluntaria de Hanban 2019
Nombre : 

Liu Li /刘莉 (Leia)

Cargo: 
Profesora 2019-2021
Nombre : 

Francisco Lee

Cargo: 
Profesores locales de cultura
Función: 
Maestro